Individuele coaching

Er zijn diverse redenen om een coaching traject te beginnen. Vaak spelen er één of enkele centrale thema's die de rode draad vormen van het probleem waarbij je hulp zoekt. Deze rode draad is voor jezelf vaak lastig te vinden. Dit komt vaak omdat je té dicht op de directe uiting van het probleem zit. Je staat zo dicht bij een boom, dat je het bos niet meer ziet. Om weer het juiste pad te vinden is enige afstand ten opzichte van het probleem nodig.

Bij praktijk leef!  leren we je om vanuit een ruime en vrije blik te kijken naar en een antwoord te vinden op de situatie waarin je zit. Om keuzes te maken die recht doen aan wie jij bent, wat jij wilt en wat het beste antwoord is op vragen die je bezig houden. 

Zie hieronder de hulpvragen die we zoal tegenkomen in onze praktijk en een beknopte weergave van onze visie op coaching.

Diverse hulpvragen

Het contact met (een van) mijn ouders verloopt stroef. Ik voel me hierin niet vrij om te doen wat ik wil.
• Ik heb m
oeite met loslaten, dit beangstigt mij en benauwt mijn familie en vrienden
• Ik merk dat ik zelfvertrouwen mis en wil sterker in mijn schoenen staan
• Ik ben volledig afgebrand (burnout) in mijn werk, hoe leer ik beter mijn grenzen te bewaken?
• Ik ben alleen en zou graag een relatie willen, toch lukt dat maar niet.
• Ik wil leren om niet zo veel te piekeren, ik word er zo moe en ongelukkig van.
• Ik wil weer passie voelen in mijn leven, gaan voor wat ik echt belangrijk vind.
• Ik merk dat ik mij steeds weer aanpas aan de ander en daarmee steeds ontevredener word over mijn leven
• Ik voel dat is steeds vaker boos ben, maar dit wil ik niet. Hoe kom ik hier van af?
• Ik ben steeds vaker somber en kom de deur bijna niet meer uit. Waarom ben ik zo depressief?
• Door stress ben ik steeds prikkelbaarder. Ik zie dat dit ook effect hebt op mijn gezin. Hoe leer ik om rustig te blijven?
• Ik wil mijzelf leren kennen op een dieper niveau. Ik merk dat ik daar aan toe ben. Alleen ik weet niet hoe dat moet.

Stuur een e-mail

Visie op coaching

Voordat je een coach zoekt is er vaak een  proces aan vooraf gegaan. Soms is de drempel om hulp in te schakelen niet makkelijk te nemen. Het raakt al gauw aan gevoelens van afhankelijkheid en 'het zelf moeten kunnen oplossen'.

Afhankelijkheid vs onafhankelijkheid

Onze visie hierop is dat er twee vormen van afhankelijkheid zijn. De kinderlijke en de volwassen afhankelijkheid. Het is heel normaal om afhankelijk te zijn van de automonteur en je auto te laten repareren. Weinig mensen zullen hier last van hebben. Het is anders als het over jou en je gevoelens en problemen gaat.
Besef je dat het een hele volwassen stap is om iemand met je mee te laten kijken, een stukje mee te lopen in je leven om zo een ander licht op je hulpvraag te schijnen. Jij bepaalt hoe lang en tot hoever. Dat is tegelijk je onafhankelijkheid.


Het kan in die zin heel helend zijn om in vertrouwen met jouw coach te leren om effectief hulp te vragen aan anderen en te ontdekken dat dit niets afdoet aan jouw onafhankelijkheid. Sterker nog: je wordt er alleen maar onafhankelijker van!

Aandacht, Acceptatie, Aanvaarding, Overgave, Dankbaarheid

Wanneer we tegen een concreet probleem aanlopen is onze eerste reactie vaak om dit probleem zo snel mogelijk op te lossen zodat we weer verder kunnen met ons leven. Soms is een oplossing snel gevonden en is daarmee het probleem verdwenen. Lastiger wordt het als het probleem niet tastbaar is, bijvoorbeeld omdat het over een bepaald gevoel gaat dat je in de weg staat. Een oplossing kan dan juist het tegenovergestelde effect hebben. Namelijk dat je je nog minder gelukkig voelt, je nog meer alleen en onbegrepen.
Sommige problemen die we tegenkomen vragen een andere benadering van ons. En andere houding die het probleem niet afwijst door het direct op te lossen, maar een houding die nabij is, oprecht geïnteresseerd en met open onbevooroordeelde aandacht luistert naar dit probleem.

Pas wanneer je een probleem benadert als een ontwikkelpunt kan je een duurzame verandering bewerkstelligen. Een antwoord vinden dat jou verder brengt, vrijer en onafhankelijker dan daarvoor.

Aandacht is het begin van een andere houding. Met aandacht ga je opmerken, ga je ontdekken en zien wat er werkelijk speelt. Aandacht leidt zo tot Acceptatie, je kan niet anders dan zien dat het zo is, ook al word je er niet blijer van. Acceptatie leidt tot Aanvaarding, er is meer rust in je gekomen en je gevoel wordt zachter. Aanvaarding leidt tot Overgave. Het gemis aan verzet tegen de situatie brengt ruimte in je gevoel, laat inzichten toe en verbindingen zien. Je wordt bewuster van je de diepere waarde van dit punt in je leven, je ervaart de rijkdom in de onaangename verpakking. Je gaat steeds meer richting Dankbaarheid. Dankbaar dat je door dit mee te maken een rijker persoon bent geworden, jezelf beter hebt leren kennen en een overwinning op jezelf hebt behaald.
In onze visie is elk mens zelfvoorzienend en compleet. Het is aan ons om dit samen te ontdekken en tot realisatie te brengen, dit te leven en door te geven.